Home
 
 
My my My my
 
 
 
 
 
 
 Sat 04/24/2021 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Shelton, Gracie Field 9:00a 10:00a  >Girls> Shelton Girls Senior Game Stratford Senior Girls   JK 
1:30p 2:45p  >Girls> Stratford Junior Girls Game Cheshire Girls Red 5   JK 
3:00p 4:00p  >Boys > Shelton Boys Junior Game Stratford Junior Boys   MS 
4:30p 5:30p  >Boys > Shelton Boys 7/8 Senior Game Stratford Senior Boys Sr Boys Stratford @ Shelton  MG 
Shelton, Perry Hill School 7v7 2:15p 3:15p  >Boys > Shelton Boys Lightning Game Stratford Lightning Boys Stratford @ Shelton- Perry Hill School 7V7  JK 
 Sun 04/25/2021 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Stratford, Bunnell HS 12:30p 1:45p  >Boys > Stratford Senior Boys Game Milford Boys Sr 7/8 Orange Turf  MG 
1:45p 3:00p  >Boys > Stratford Junior Boys Game Milford Junior Boys 5/6 Blue Turf  KP 
4:15p 5:30p  >Girls> Stratford Junior Girls Game Trumbull Girls 5/6 Turf  JK 
Trumbull, Trumbull HS Girls 9:00a 10:15a  >Girls> Trumbull Girls 7/8 Game Stratford Senior Girls *time and location change - moved to Trumbull  JK